Tỷ giá USD / CAD đảo chiều trước mức thấp nhất của tháng 1 để bảo vệ biên độ mở cửa năm 2022

Tỷ giá USD / CAD đảo chiều trước mức thấp nhất của tháng 1 để bảo vệ biên độ mở cửa năm 2022

Tỷ giá USD / CAD đảo chiều trước mức thấp nhất của tháng 1 để bảo vệ biên độ mở cửa năm 2022Tỷ giá USD / CAD đã đảo ngược trước mức thấp nhất của tháng 1 để bảo vệ phạm vi mở cửa năm 2022, một tín hiệu cho thấy một sự điều chỉnh đáng kể hơn có thể […]