Thời gian đặt cược bằng đô la Mỹ trước khi có dữ liệu doanh số bán lẻ quan trọng của Mỹ

Thời gian đặt cược bằng đô la Mỹ trước khi có dữ liệu doanh số bán lẻ quan trọng của Mỹ

Với sự sụt giảm gần đây trên thị trường Ngoại hối, Đô la Mỹ đã và đang dần giữ vững lập trường của mình và vượt lên trước Dữ liệu doanh số bán lẻ quan trọng của Hoa Kỳ. Mặc dù đồng Đô la Mỹ mạnh trên một số mặt trận kinh tế bao gồm Báo cáo Kinh tế Hoa […]